Biketrial obecně

Co to je biketrial?

Biketrial je relativně mladá individuální sportovní disciplína provozovaná na speciálně upravených bicyklech, které jsou zpravidla zbaveny sedátka. Hlavním cílem při biketrialovém závodu je zdolat v určeném čase tzv. kontrolní úsek – překážkovou trať převážně přírodního charakteru – bez zisku trestných bodů. Ty jsou závodníkům udělovány za kontakt s překážkou či zemí jakkoliv jinak než kolem samotným (za každé šlápnutí na zem je bod, za pád bodů pět) popř. při překročení určeného časového limitu (5 bodů). Kontrolních úseků se v rámci jednoho závodu projíždí několik (většinou 8 – 10) a v každém lze „získat“ maximálně 5 trestných bodů (tedy – pád = neúspěch celého úseku). Cílem závodu je tedy zisk co nejmenšího počtu trestných bodů v součtu všech úseků.

Všechno toto je podrobně vysvětleno v pravidlech.

Na čem a kde se jezdí?

Jezdci ke zdolávání náročných překážek využívají speciálně konstruovaná biketrialová jízdní kola s rozměrem kol do 26″. Díky menším rozměrům jsou ideální pro náročnější terén, na němž se biketrial provozuje. Základními prvky biketrialové jízdy jsou skoky a balancování na překážkách, k čemuž by bylo klasické horské kolo příliš „nemotorné“.

A co je vlastně onen náročnější terén? Cílem závodu je otestovat fyzickou, ale také psychickou připravenost jezdce, a proto jsou závodní tratě koncipovány tak, aby byly co nejrozmanitější a dostatečně náročné. Pořadatelé při organizaci trati zajišťují, aby kontrolní úseky zahrnovaly tři typické druhy překážek: dlouhé skoky, zkoušky rovnováhy a překážky přírodního charakteru.

Ve většině případů se jezdí a závodí v přírodě – ideální jsou kopcovité lesy, nicméně chytře vymyšlená umělá trať dokáže otestovat schopnosti závodníků také skvěle. Závodí se v podstatě za každého počasí  – čím náročnější terén, tím napínavější a lepší závod.

Jak začít jezdit biketrial

Nejrychlejší a nejjednodušší odpověď je „přijďte k nám na trénink a uvidíte“. Nikdo nicméně nemá rád neznámo a proto je dobré přiblížit si alespoň několik základních zásad.

Jako u každého sportu platí i biketrialu, že čím dřív se začne trénovat, tím lépe. Spodní věková hranice sice oficiálně neexistuje, ale ideální je začít jezdit v 5 – 6 letech. Dítě se tak odmalička seznamuje s biketrialovým kolem, jeho specifickými vlastnostmi a díky rozmanitosti překážek si může samo určovat, jak trénovat.

Biketrial je sport individuální a proto každý jezdec potřebuje péči. Tento sport tak nelze považovat za „odkládací kroužek“, kdy se rodič na pár hodin týdně svého potomka zbaví. Trénuje se ideálně 3x týdně, přičemž účast rodičů je extrémně doporučená, pokud ne přímo povinná. Hlavní trenér se může věnovat pouze několika jezdcům současně, proto je rodič jako přirozená autorita ideálním trenérským asistentem, který svému dítěti pokyny tlumočí, instruuje a kontroluje pečlivost jízdy. Obrovským pozitivem je pak výrazné sblížení rodičů a dětí – to víme z vlastní zkušenosti 😉