Schůze Biketrialu Blansko

schuze

se koná 20. ledna v 17:30 hod. v salonku Penzionu u Hraběnky v Petrovicích

  • zhodnocení sezóny 2015
  • plán na rok 2016
  • placení příspěvků
  • diskuze

Srdečně zve

Biketrial Blansko