Sobotní King of trial v cetru Vídně

Wien 2017

Sobotního King of trial v centru Vídně se  za blanenský klub zúčastnili 3 jezdci.  Vašek Kolář junior, Daniel Králík a Vasha Kolář . Za slunečného, ale větrného počasí obsadil Vasha Kolář ve své elite kategorii  druhé místo za Thomasem Pechhackerem. Tratě v kategorii elite byly velmi náročné. Václav Kolář mladší jel v bílých šipkách  a tuto kagerorii Poussin vyhrál. Daniel Králík získal bramborovou medaili, kterou ale nerozdávali.To je pěkné čtvrté místo.
Luboš