Váša a tisk

rov

Autor: Hynek Skoták

Převzato ze stránek BLANENSKÉHO DENÍKU